Изграждане на стъклени фасади

Изграждане на стъклени фасади на сгради и комплекси.
Голяма част от облика на един съвременен град се оформя от стъклените фасади на сградите, които освен повече светлина и пространственост, притежават висока степен на сигурност и изолация, индивидуална архитектурна идея и цветово усещане.

Изграждане на стъклени фасади (структурно остъкляване) е метод, който се появява непосредствено с появата на силиконовите херметизатори с помощта на което има възможност да се проектират стъклени фасади на сгради, съответстващи на високите изисквания за безопасност, звукоизолация, енергоемкост и екологична чистота. По този начин замяната на бетонно-тухлени конструкции със замяната на стъклени фасади позволява да се създаде съвсем по различна визия на сградата, като се придава една лекота обширност и елегантност и предизвиква възхищение във всеки наблюдаващ.

Изграждане на стъклени фасади на сградите, изисква професионално планиране и изпълнение, както и високото качество на материалите играе особено важна роля.

Благодарение на тези технологии стъклените фасади са доста издръжливи не само на ветрове и сеизмични натоварвания, но и на възникване на взривове близо до стъклени фасади.

Най-новите ни проекти

Разгледайте най-новите ни проекти на фасади на сгради.