Изграждане на вентилируеми фасади

Изграждане на вентилируеми фасади на сградите  изисква професионално планиране и изпълнение, както и високото качество на материалите играе особено важна роля. Окачените вентилируеми фасади се отличават с високо техническо качество.

Изграждане на вентилируеми фасади на сграда изисква професионално планиране и изпълнение, както и високото качество на материалите играе особено важна роля.
Окачените вентилируеми фасади се отличават с високо техническо качество.
Разделянето на топлоизолация и защита от атмосферни влияния осигурява фасада с голяма надеждност по отношение на обработката и конструкцията.
Също така различните облицовъчни материали позволяват разнообразно оформление.
Не на последно място тези конструкции са особено рентабилни поради голямата продължителност на експлоатация и ниските разходи за поддръжка. Еталбонд е най-често срещаният материал за вентилируеми фасади с композитен панел. Той е алуминиев композитен сандвич – панел, състоящ се от нетоксична полиетиленова сърцевина, слепена между два алуминиеви листа и обща дебелина между 2 и 6 мм. Освен с устойчивостта и лесния си монтаж той е изключително привлекателен за архитекти и проектанти заради богатата цветова гама.

Предимства на вентилируемата окачена фасада:

-Защита от високи и ниски температури, конденз, дъжд и шум
-Прецизна калкулация на фасадата
-Независимо от атмосферните условия изпълнение
-Кратък, изгоден икономически престой на скелето
-Без разходи по извозване на отпадъците по време на изграждането
-Дълги интервали на обслужване и минимални съпътстващи разходи.
-Повишаване напазарната оценка на сградата и дългосрочно запазване на стойността.

Най-новите ни проекти

Разгледайте най-новите ни проекти на фасади на сгради.